Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku

Na presnejšie stanovenie ceny dodania a montáže novej technológie alebo servisného zásahu do pokazeného zariadenia či chladiaceho systému je nutná osobná obhliadka. Kontaktujte nás a dohodnite si bezplatnú obhliadku, na základe ktorej Vám bude vypracovaná nazáväzná cenová ponuka.

V prípade záujmu vám radi vypracujeme bezplatná cenovú ponuku. 

Vyžiadajte si cenovú ponuku :)