Vybrané referencie spoločnosti UNIKLIMA s.r.o. Žilina

Naša spoločnosť sa podieľa na samostatných realizáciách ako i subdodávkach pre rôzne spoločnosti.

 • Česká hospoda, Martin (vzduchotechnika)
 • Polyfunkčná budova Martin - klimatizovanie, vzduchotechnika
 • Sladkosti pre hostí, Žilina (chladenie)
 • Rodinný dom, Kunerad (tepelné čerpadlo, rekuperácia)
 • Rodinný dom, Jablonové (rekuperácia, klimatizovanie)
 • Rodinný dom, Viničné (klimatizovanie)
 • Rodinný dom, Priekopa (klimatizovanie)
 • Ryant Clinic, Žilina ( klimatizovanie, odvetranie)
 • Reštaurácia Merito, Rajecké Teplice (klimatizovanie)
 • Slovak Intercargo, Žilina (klimatizovanie)
 • Veterinárna Klinika, Žilina (klimatizovanie)
 • Administrátivne budovy - kancelárie, Žilina klimatizovanie

Vybrané referencie - montáž klimatizácie

Bytová klimatizácia Žilina

montáž bytovej klimatizácie

Chladenie kancelárskych priestorov

Klient: POSAM Žilina

Chladenie podkrovia

Montáž klimatizácie - rodinný dom Žilina

Chladenie čerpacej stanice

Čerpacia stanica VOMS - Žilina

Klimatizácia - rodinný dom

Chladenie rodinného domu Hlboké nad Váhom

Chladenie skladových priestorov

montáž klimatizácií - Trnava

PoSaM-Banská-bystrica

chladenie kancelárskych priestorov

PoSaM Žilina

montáž klimatizácie

Montáž vzduchotechniky, chladnie serverovne, priemyselné chladenie - vybrané referencie

Česká hospoda - Martin

chladenie a vykurovanie pomocou vzduchotechniky s rekuperáciou

Chladenie serverovní

klimatizovanie serverových miestoností - Považská Bystrica

Priemyselné chladnie - Conditech

montáž priemyselného chladiaceho systému - dolné Vestenice