Elektroinštaláciev Žiline a okolí

Realizujeme montáž, opravu a údržbu elektroinštalácií,  menšieho i väčšieho rozsahu

 • domové a bytové elektroinštalačné práce
 • elektroinštalácie priemyselných objektov a hál  
 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných objektov
 • montáž a rekonštrukcia bleskozvodov
 • meranie a regulácia
 • dodávka a montáž interiérových a exteriérových svietidiel
 • vykonávanie revízií a následné vypracovanie revíznych správ
 • rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov
 • elektrické prípojky
 • oprava a údržba objektov do 1000 V
 • schodiskové osvetlenie
 • montáž zariadení a ich pripojenie do el. siete do 1000V
 • elektrické vyhrievanie odkvapov a žľabov

V prípade záujmu vám radi vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku

Vyžiadajte si cenovú ponuku