Vybrané referencie - montáž klimatizácie

Vzduchová clona

Montáž vzduchovej clony vchodu nákupného centra Žilina

Chladenie gynekologickej ambulancie

montáž klimatizácie v gynekologickej ambulancii v Žiline

Chladenie kancelárií

Chladenie kancelárskych priestorov - Žilina

Chladenie kuchyne - Martin

klimatizácia kuchynských prostorov

Chladenie penzión Dajana

montáž klimatizácie v penzióne

Chladenie podkrovia RD

klimatizácia rodinného domu - Divina

Chladenie podkrovia - MT

Chladenie podkrovia rodinného domu - Martin

PoSaM Žilina

montáž klimatizácie