Vybrané referencie - montáž klimatizácie

PoSaM-Banská-bystrica

chladenie kancelárskych priestorov

Chladenie skladových priestorov

montáž klimatizácií - Trnava

Klimatizácia - rodinný dom

Chladenie rodinného domu Hlboké nad Váhom

Chladenie čerpacej stanice

Čerpacia stanica VOMS - Žilina

Chladenie podkrovia

Montáž klimatizácie - rodinný dom Žilina

Chladenie kancelárskych priestorov

Klient: POSAM Žilina

Bytová klimatizácia Žilina

montáž bytovej klimatizácie